Postní pátky 2013 - kostel sv. Petra Na Poříčí, Praha 1

Pátek 8. března 2013, 19 hodin
OFFICIUM
Josquin Desprez | Miserere mei Deus [15. stol.]
Jean Richafort | Requiem in memoriam Josquin Desprez [15. stol.] 
Cappella Mariana | Vojtěch Semerád
Homilie
Antonín Jan Kelský
Na Veliký Pátek kázání první (1723)
R. D. Lukáš Lipenský, O.Cr.


Pátek 15. března 2013, 19 hodin
SEDM POSLEDNÍCH SLOV VYKUPITELE NA KŘÍŽI
Franz Joseph Haydn
Originální verze Haydnova oratoria pro sólové cembalo nebo fortepiano
Alena Hönigová – cembalo | fortepiano
Homilie
Martin z Kochemu
Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše (1698)
R. D. Lukáš Lipenský, O.Cr.


Pátek 22. března 2013, 19 hodin
MÁ DUŠE - PROČ JSI PONOŘENA V HŘÍCHU?
Kající žalmy Alfreda Schnittkeho [1988]
Duchovní koncerty Dmitrie Bortňanského [18. stol.]
Pražští Pěvci | Stanislav Mistr
 (Na vystoupení budou přečteny
anonymní kajícné texty z Ruska z 16. století,
které jsou podkladem Schnittkeho cyklu)